Kv. Labben 1

Tak- och stambyte till LKF (Lunds Kommuns Fastigheter AB)

I detta projekt har LKF satsat på att byta ut funktionsanläggningen dvs el-, avlopp-, och tappvattenstammar.
Samtidigt byggs nya badrum och wc i samtliga lägenheter och standarden för deras hyresgäster höjs.

Inte nog med det... de gamla motfallstaken rivs och nya sadeltak reses samtidigt som stambytet utförs.
På råvinden byggs ett fläktrum där aggregatet till det nya FTX-systemet ställs in.
Samtliga lägenheter får därmed både till- och frånluftsventilation.

3 av 4 ettapper står nu färdigställda...
Projektet beräknas stå färdigt under slutet av 2016

Referens:

LKF (Lunds Kommuns Fastigheter AB)
Åsa Hallbergson
046-35 85 71
asa.hallbergson@lkf.se