Miljöpolicy

Vår ambition och mål är att kunden skall få ett ekologiskt avtryck som speglar både hållbarhet och långsiktighet.

Tre fokus ligger på vår agenda:

  1. Hur arbeter vi aktivt för att nå hållbarhet och långsiktighet i våra utföranden
  2. Vad använder vi för material för att minska miljöpåverkan
  3. Hur tar vi hand om avfall på bästa sätt

Genom att planera inköp, produktion, transporter och lagring noggrant kan vi leverera hög kvalitet och hålla miljöbelastningen på en låg nivå. I vårt miljöarbete tittar vi ständigt på följande för att förbättra oss:

  • Genom god planering och inköp minska antalet materialtransporter och transporter till och från arbetsplatser. Transporter följs upp genom vår leverantör av byggmaterial.
  • Se till att vi har moderna servicebilar som avger minmala utsläpp och håller hög miljöklass
  • Öka användningen av miljöprövade kemiska produkter (t.ex. från Byggvarubedömningen och Sunda hus) även då beställaren inte har krav på sådana. Avsikten är att ersätta de varor som klassas som ”accepterade” till förmån för ”rekommenderade” varor.
  • Ha koll på att övrigt material håller låg miljöpåverkan, undvika material från observationslistan
  • Produkter skall uppfylla kraven för miljömärkning enligt Bra Miljöval eller Svanen
  • Ha med miljöarbetet som en stående punkt på vårt fredagsmöte där vi även diskuterar olika utbildningssatsningar i frågan

Vi använder oss av Ramneskogs Containerservice för samtligt avfall, så som kemikalier, rivningsmassor (betong, porslin, skrot, trä etc). Kemikalier, färg etc körs ner till Ramneskogs för direkt tipp.
På vår gård står fyra olika containrar för sortering som Ramneskogs tömmer löpande

1st container för trä
1st container för betong
1st container för metallskrot
1st container för brännbart

Organisation
Arbetslaget Hjelm & Co Byggnads AB är en linjeorganisation med avdelningar inom
bygg, golv, plattsättning & VS. Varje arbetsledare inom sin avdelning är ansvarig för miljöarbetet. Miljöansvarig för hela företaget är Lidija Pantic (HR-chef).