Kv. Kogret 6 och 10

Tak, fönster och stambyte till IKANO

I detta projekt har IKANO satsat på att byta ut funktionsanläggningen dvs el-, avlopp-, och tappvattenstammar.
Samtidigt byggs nya badrum och kök i samtliga lägenheter och standarden för deras hyresgäster höjs.

Efter projektering under våren 2016 är nu äntligen projektet igång och beräknas stå färdigt under slutet av 2016

Referens:

Ikano Bostad Öresund AB
Ulrica Altenborg
010-330 44 81
ulrica.altenborg@ikano.se