Ramavtal med Ystadsbostäder- och kommun

Arbetslaget Hjelm & Co blev tilldelat ramavtalet gällande "plattsättning" med ensamrätt.
Upphandlingen utfördes genom LOU och är ett avtal på 2+2år.
(Lag om offentlig upphandling)

Vi ser fram emot att lära känna Ystads  personal och hyresgäster...