Kv. Labben 1, Tak- och stambyte till LKF

Tak- och stambyte till LKF (Lunds Kommuns Fastigheter AB)

Entreprenaden tilldelades Arbetslaget Hjelm & Co!
Anbudsgivningen gick under LOU (Lag om offentlig upphandling).

Projektet består av vatten- / avlopps- / värmestambyte med tillhörande FTX.
Samtidigt renoveras samtliga badrum.

Projektet beräknas stå färdigt under slutet av 2016