Kv. Kogret 6 & 10 tilldelades Hjelm & Co

Tak- fönster och stambyte till IKANO Bostad

Tak-, fönster- och stambyte med tillhörande badrum- och köksrenoveringar!

Upphandlingen gick ut till inbjudna entreprenörer under våren 2016.

Efter ett par förhandlingar tilldelades entreprenaden Arbetslaget Hjelm & Co!

Referens:

Ikano Bostad Öresund AB
Ulrica Altenborg
010-330 44 81
ulrica.altenborg@ikano.se