Hjelm & Co vann upphandlingen gällande MKB Badrumservice 2014

Upphandlingen utfördes genom LOU och är ett avtal på 2+2år. 
(Lag om offentlig upphandling)

Hjelm & Co tilldelades område "öster"

Områden
Augustenborg
Oxie
Rönnen
Persborg
Törnrosen
Örtagård
Herrgården
Gullviksborg
Nydala
Fosiedal/Kulladal

I Juni 2014 lades det ut en upphandling på MKB´s badrumsservice och här satsade vi offensivt...
Även här var vi framgångsrika och ur denna upphandling kom vi på 1:a plats och blev tilldelade område "öster" och motsvarar ca: 35% av avtalets omfattning.
Vi hade sedan tidigare ca: 25% av avtalet, där övriga entreprenörer var "Rörjouren" och "VVS & Kakeltjänst".

Över 22.000 hyresgäster kräver stort engagemang och vi tror att det är en av anledningarna som vi lyckats med att uppnå där vi är idag.

Fastighetsbestånd & Marknadsandel
MKB är Malmös största fastighetsbolag med 22 238 lägenheter (22 102) och över 1 000 kommersiella lokaler. Det innebär att MKB har en marknadsandel på 33 procent av hyresrättsmarknaden och att bolaget är Malmös största bostadshyresvärd.