Hjelm & Co är återigen ett Gasellföretag!

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen. Ett Gasellföretag har:

- omsatt minst 10 miljoner kronor det senaste räkenskapsåret,
- minst tio anställda,
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret,
- under samma period minst fördubblat sin omsättning, och ökat den varje år.
- ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren,
- vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner,
- sunda finanser.

Återigen, stort grattis!

Med vänliga hälsningar
Peter Fellman                       
chefredaktör, Dagens industri

För femtonde året i rad har affärstidningen Dagens industri sammanställt Gasellundersökningen med Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag. Gasellföretagen lever upp till ett antal hårda kriterier.