Om Arbetslaget Hjelm & Co

Vi är ett företag under ständig utveckling. Sedan övertagandet av bolaget år 2000 har de olika inriktningarna både ändrats och spetsats till vart vi befinner oss idag. Med en strävan att etablera oss som ett unikt företag inom bygg med flexibla helhetslösningar, är våra samarbetspartners otroligt viktiga för oss. Varje samarbetspartner, leverantör & underentreprenör är speciellt utvalda för att kunna följa oss mot vårt mål.

Genomgående i hela verksamheten finns där ett långsiktigt tänk, långsiktiga relationer och vi strävar alltid efter att hålla kvaliteten på hög nivå på både de tjänster vi utför och byggmaterialet vi levererar.

 

 

Vi arbetar åt både stora & små aktörer.

Fastighetsbolag

Hjelm & Co's främsta inriktning har varit och är fortfarande att skapa ramavtal med fastighetsägare. Oavsett om det är ett litet eller större fastighetsbolag är Hjelm & Co att räkna med, vi upprättar egna ramavtal efter kundens önskemål och utmanar även på de offentliga upphandlingarna (LOU).

Butik & lager

Vår lagerbutik har ett välfyllt sortiment av byggmaterial som används främst i fastighetsbranschens vardag. Genom ett nära samarbete med våra skickliga leverantörer finns just det kunden vill ha inte så långt bort.

Byggföretag

Även om vi i regel alltid är totalentreprenör, arbetar vi även som underentreprenörer inom nyproduktion, och får frekvent nya projekt att räkna på från större byggföretag Vi ser inte varandra som konkurrenter, utan som kollegor i branschen!

Konsumenter

Den privata sektorn har blivit mer och mer förekommande. Vi har i stort sett alltid något projekt igång som är beställt av en konsument.

Vision

Hjelm & Co har som sagt en vision om att växa i jämn takt och vartannat år är ett steg mot nästkommande mål. Företagsledningen satsar på att utveckla företaget för att kunna konkurrera kraftfullt på marknaden  i framtiden.